Humanitarno udruženje "ARD"
Marije Mage Magazinović 34, Užice
Telefon: 031-521-441 Faks: 031/521-441
e-mail: soscentar@uzice.net
Žiro račun: 160-19644-23 Banca Intesa

 

Stručni saradnici HU „ARD“ su tokom prve polovine 2006. godine održali niz edukativnih seminara radi primene modela zaštite žrtava nasilja u porodici  kroz MREŽU, zajedničko i istovremeno delovanje državnih institucija i NVO (SOS centri i Sigurna kuća).

Seminari su upotpunjeni i dokumentarnim filmovima koji su urađeni od strane našeg edukativnog tima i novinara kao stalnog clana. Jedan film prikazuje razgovor sa žrtvama (sa izmenjenim glasovima i likovima) koje su bile na smeštaju u Sigurnoj kući nakon primene modela mreže a drugi film prikazuje konkretno delovanje mreže od prijave žrtve do smeštaja u Sigurnu kuću. Za snimanje ovog filma su korišćeni glumci, policija, tužilac i sudija za prekršaje iz Požege. Do sada su seminari održani predstavnicima tužilaca i sudija za prekršaje u 16 gradova Srbije.

Najzapaženiji seminar je održan u Bukureštu, od 5.06.-9.06. gde je nas edukativni tim predstavljao državu na Međunarodnoj konferenciji "Policija u lokalnoj zajednici" za zemlje Jugoistočne Evrope pod pokroviteljstvom Švajcarske vlade. Konferenciju su pratili visoki državnici i ambasadori svih zemalja učesnika, Evropske unije (Erhad Busek i Pribe) i ministarka inostranih poslova švajcarske vlade.

Prezentaciju našeg načina rada je, uz dokumentarni film koji je prikazivao i prirodne lepote našeg kraja, izvršio gospod Miloš Rakić, načelnik OUP Požega. Ispred sale za konferenciju smo otvorili svoj štand gde smo izložili propagandni materijal korišćen u dosadašnjem radu i aktivnostima što je izazvalo oduševljenje kod svih učesnika konferencije. Na kraju je usledio i ponovni poziv za prezentaciju od strane rumunske policije tako da je gospodin Rakić, početkom septembra, boravio još jednom u Rumuniji, gradu Botosani. Od strane svih učesnika je prihvaćen predlog da se nastavi sa održavanjem ovakvih konferencija tako da je sledeća već zakazana u Hrvatskoj, u Puli.

Članovi našeg edukativnog tima su:

Ružica JelisavacRUŽICA JELISAVAC, dipl. socijalni radnik, predsednik Upravnog odbora HU "ARD"

Zavrsšla je Fakultet političkih nauka, smer socijalni rad i socijalna politika, zaposlena je u Centru za socijalni rad kao socijalni radnik sa 22 god. radnog staža na poslovima problematike vezane za poremećene porodične odnose odraslih i starih lica.

Završila edukacije za radioničarski rad sa odraslim i starim licima u okviru Ministarstva za socijalna pitanja; primena inovativnih metoda u stručnom radu Centara za socijalni rad u okviru projekta DFIDa; timski rad i liderstvo; međusektorska partnerstva i strateško planiranje; upravljanje projektima; komunikacija, odnosi sa javnošću i javni nastup; javno zagovaranje; upravljanje radom volontera, edukacija za rad sa žrtvama porodičnog nasilja od strane učesnika “mreze” u zaštiti (SDC, Švajcarska).

Od 1. 8. 2003. godine koordinator je SOS Centara u Užicu, Arilju, Požegi, Kosjeriću, Čajetini i Bajinoj Bašti u okviru projekta "Zaštita žena od nasilja u porodici". Od jula meseca 2004. godine rukovodilac regionalnog tima za borbu protiv nasilja u porodici u okviru projekta SDC, organizacije švajcarske vlade koja sprovodi reforme policije u opštini Požega.

Članica je radne grupe Vlade Srbije u izradi Nacionalnog akcionog plana u zaštiti žena od nasilja u porodici. Učesnica je Međunarodne konferencije za obuku policije balkanskih zemalja organizovan od strane Švajcarske vlade kao jedna od edukatora.

Svetlana Jovanović SVETLANA JOVANOVIĆ, psiholog, saradnik

Završila je Filozofski fakultet, grupa psihologija, klinički smer. Zaposlena je u Centru za socijalni rad u Požegi 26 god., sudski je veštak, završila edukacije za rad sa ženama žrtvama nasilja u organizaciji “Admire”, edukacije za rad na sos telefonu, edukaciju za upravljanje projektima, edukaciju za rad sa žrtvama nasilja u primeni organizovane zaštite od strane SDC
Miodrag Plazinić MIODRAG PLAZINIĆ, javni tužilac, saradnik

Tužilac, završio Pravni fakultet u Beogradu  i položen pravosudni ispit, zaposlen u Opštinskom javnom tužilastvu u Požegi kao javni tužilac, završio je edukaciju za rad sa žrtvama nasilja u primeni organizovane zaštite od strane SDCa.
Nada JankovićNADA JANKOVIĆ, sudija za prekršaje, saradnik

Sudija, završila je Pravni fakultet u Beogradu sa položenim pravosudnim ispitom, zaposlena u Opštinskom organu za prekršaje u Požegi kao načelnik odeljenja, završila edukacije za rad sa žrtvama nasilja u primeni organizovane zaštite od strane SDCa.
Miloš RakićMILOŠ RAKIĆ, načelnik UOP Požega, saradnik

Načelnik OUP Požega, završio Pravni fakultet u Beogradu, 30 godina radnog staža u Odeljenju Unutrašnjih poslova u Požegi, instruktor SDCa u "Policija u lokalnoj zajednici". Edukator na međunarodnoj konferenciji za obuku policije balkanskih zemalja organizovane od strane švajcarske vlade.
Predrag StojkovićPREDRAG STOJKOVIĆ, novinar, saradnik

Završio specijalističke kurseve za novinara, snimatelja i montažera produkcijskih kuća Inter news i BBC, radi kao novinar poslednjih 10 god, saradnik B92 I "Rikošeta".
ARD humanitarno udruzenje
  AKTUELNO: https://forum.uzice.net Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forum/public_html/Sources/Load.php on line 1381
  SOS CENTRI
  SOS centar UziceSOS Centar Užice
Sigurna kuća
031/521-441
  SOS Centar AriljeSOS Centar
Arilje
031/891-704
  SOS Centar Bajina BastaSOS Centar
Bajina Bašta
031/869-023
  SOS Centar CajetinaSOS Centar
Čajetina
031/831-785
  SOS Centar KosjericSOS Centar
Kosjerić
031/783-919
  SOS Centar PozegaSOS Centar
Požega
031/816-475Humanitarno udruženje "ARD", Marije Mage Magazinović 34, Užice
Telefon: 031-521-441 Faks: 031/521-441, e-mail: soscentar@uzice.net

Member of Uzice.Net